Site Loader

ขยายเวลาส่งบทความ
งานประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 12
จนถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2562

งานประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 12 ระหว่างวันที่ 26-27 มีนาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช กำหนดรูปแบบการจัดงานมีการบรรยายพิเศษของผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิชาการในรูปแบบบรรยาย (Oral Presentation) และแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation)  ในสาขาและกลุ่มหัวข้อดังนี้

กลุ่มสาขา
     1. กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
     2. กลุ่มรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
     3. กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
     4. กลุ่มคณิตศาสตร์และสถิติ
     5. กลุ่มนวัตกรรมการสอนและสารสนเทศศาสตร์
     6. กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ
     7. กลุ่มงานวิจัยเชิงพื้นที่
     8. กลุ่มการจัดการ

รูปแบบบทความ (อย่างใดอย่างหนึ่ง)
     1. บทคัดย่อ
     2. บทความฉบับเต็ม

ระบบลงทะเบียนบทความออนไลน์ (EasyChair)
https://easychair.org/conferences/?conf=wuresearch20180

ค่าลงทะเบียนนำเสนอผลงาน
     นักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์        1,000 บาท
     นักศึกษาภายนอก                                     2,000 บาท
     คณาจารย์  นักวิจัย ผู้สนใจภายนอก                 3,000 บาท
     ลงทะเบียนเข้าร่วมฟังการบรรยายชำระเงิน           1,000 บาท
     (ได้รับเอกสารประกอบการประชุม อาหารกลางวัน อาหารว่าง เครื่องดื่ม และของที่ระลึก)

     ลงทะเบียนเข้าร่วมงานไม่รับสิทธิ์ใดๆ                  ไม่มีค่าใช้จ่าย

ทางเลือกในการเผยแพร่ (อย่างใดอย่างหนึ่ง) “กรณีประสงค์ตีพิมพ์ในวารสาร การพิจารณาจะเป็นไปตามข้อกำหนดของกองบรรณาธิการวารสารนั้นๆ”
Walailak Procedia (Proceedings งานประชุมวิชาการ) เฉพาะบทความฉบับเต็ม!
Walailak Journal of Social Sciences (ฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1) English
WMS Journal of Management (ฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1) TH/Eng
วารสารอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ (ฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 2) TH/Eng
วารสารนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (ฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 2)

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนส่งบทความในระบบออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ https://research.wu.ac.th

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
สถาบันวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ติดต่อ คุณโกสินธุ์ ศิริรักษ์ หรือ คุณสุจินดา ย่องจีน
โทรศัพท์  0-7567-3565, 0-7567-3567
อีเมล์  wuird.walailak@gmail.com

Post Author: sikosin

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Latest updates news (2024-05-22 07:18):

best website to buy viagra xCD from india | the female sgq libido pill | 8M4 erectile dysfunction drugs other uses | Vfu how do sex long time | does cialis help dTR with pe | number one sex pills xTX | cheap gpL viagra with no prescription | cbd vape long oenis | viagra forums low price | regnancy and low E9g libido | doctor recommended webmd viagra | big sale harder erection | t booster pills most effective | does LVP urolift help with erectile dysfunction | is olive oil and lemon juice better then viagra ARI | does viagra genuine | do you have to have id for male enhancement rI8 | how NNd long will penis grow | penis surgery enlargement most effective | oFa erectile dysfunction and osteoarthritis | best male enlargement pills UoK reviews | Htk difference between premature ejaculation and erectile dysfunction in hindi | medicine free shipping premature ejaculation | how 5cz to get a stronger erection | HEE substitute for viagra over counter | when will my dick FE0 grow | 8cK penis testosterone boosters durgs | viagra with food or empty stomach fud | modafinil most effective and sex | over the counter B1D ed meds cvs | erectile dysfunction Ckz age reddit | groin injury erectile NUH dysfunction | does sugar diabetes cause erectile dysfunction rfn | cbd oil tadalafil drug class | erectile dysfunction online shop metoprolol | citrate tablets genuine | low price ill without prescription | erectile dysfunction l7q doctor fort lauderdale | erectile dysfunction and D5y phentermine | cbd cream and erectile dysfunction 14h | kalonji seeds for erectile IDs dysfunction | anxiety viagra ad script | ills to make you last longer in bed 0Kr amazon | enduros male 9aW enhancement review | why does prostate cancer cause lVM erectile dysfunction | depakote erectile dysfunction reddit ORO | liberty cbd gummies for VPU erectile dysfunction | what drugs aG0 for erectile dysfunction | what is for sale tamsulosin | howto online sale have sex