Breaking News

ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลการนำเสนอแบบบรรยายดีเด่น ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 10

สถาบันวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอแสด …

Read More »

ประกาศกำหนดการนำเสนอผลงาน การประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 10 (ข้อมูล ณ วันที่ 20 มีนาคม 2561)

สถาบันวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประกา …

Read More »

ด่วน ! แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดประชุมวิชาการจากเดิม อาคารเรียนรวม 5 เปลี่ยนเป็น อาคารเรียนรวม 3 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ด่วน ! แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดประชุมวิชาการระดับ …

Read More »

่จดหมายตอบรับการพิจารณาบทความ งานประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 10 (ข้อมูล ณ วันที่ 7 มีนาคม 2561)

ประชาสัมพันธ์การดาวน์โหลดจดหมายตอบรับการพิจารณาบทค …

Read More »

ขอเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ในงาน “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 10

ขอเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษจากวิทยากรผู้ทรงคุณ …

Read More »

หลักเกณฑ์การประเมินผลงานการนำเสนอแบบบรรยายดีเด่น การประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 10

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยสถาบันวิจัยและนวัตกรรม กำ …

Read More »