Home / Gallery

Gallery

ภาพบรรยากาศงานประชุมวิชาการระดับชาติ วลัยลักษณ์วิจัย ครั้งที่ 8

วันที่ 7-8 กรกฎาคม 2559

ณ อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

img_7405img_8539

20160707_09041820160707_090428 20160707_090958 20160707_091647 20160707_091653 20160707_091658 20160707_105326 20160707_105330 20160707_114226 20160707_122842 20160707_122849 20160707_123318 20160707_145133 20160707_165157 20160707_165234 20160708_072114 20160708_090607 20160708_091357 20160708_114709 20160708_124106 20160708_124117 img_7375 img_7377 img_7382 img_7385 img_7388 img_7389 img_7400 img_7405 img_7406 img_7418 img_7425 img_7430 img_7432 img_7436 img_7438 img_7442 img_7444 img_7446 img_7449 img_7459 img_7461 img_7468 img_7471 img_7472 img_7476 img_7480 img_7488 img_7494 img_7498 img_7500 img_7507 img_7515 img_7518 img_7524 img_7539 img_7554 img_7556 img_7562 img_7567 img_7576 img_7599 img_7602 img_7608 img_7632 img_7640 img_7650 img_7658 img_7687 img_7706 img_7721