Home / ไม่มีหมวดหมู่ / เปิดให้บริการรถรับ-ส่ง ผู้เข้าร่วมการประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 2560

เปิดให้บริการรถรับ-ส่ง ผู้เข้าร่วมการประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 2560

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดให้บริการรถรับ-ส่งสำหรับผู้เข้าร่วมการประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 2560 ระหว่างวันที่ 23 มีนาคม 2560 ถึงวันที่ 1 เมษายน 2560

สามารถเข้ามาอ่านรายละเอียดได้ที่นี่

About research2017

Check Also

วลัยลักษณ์วิจัย ครั้งที่ 9 : ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานแบบบรรยายดีเด่น

สถาบันวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานแบบบรรยายดีเด่น การประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 9 วันที่ 30-31 มีนาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  โดยมีรายละเอียดดังนี้ รางวัลการนำเสนอผลงานประเภทบรรยายดีเด่น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *