Home / ไม่มีหมวดหมู่ / หลักเกณฑ์การประเมินผลงานการนำเสนอแบบบรรยายดีเด่น การประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 9

หลักเกณฑ์การประเมินผลงานการนำเสนอแบบบรรยายดีเด่น การประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 9

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา กำหนดจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 9 วันที่ 30-31 มีนาคม 2560 การนำเสนอผลงานมีการให้รางวัลสำหรับการนำเสนอผลงานแบบบรรยายดีเด่น งานประชุมมีเกียรติบัตรและของที่ระลึกมอบให้สำหรับผู้ที่ได้รับรางวัล ซึ่งมีหลักเกณฑ์การประเมินตามรายละเอียดดังนี้

หลักเกณฑ์การประเมินการนำเสนอผลงานการบรรยายดีเด่น

 

About research2017

Check Also

วลัยลักษณ์วิจัย ครั้งที่ 9 : ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานแบบบรรยายดีเด่น

สถาบันวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานแบบบรรยายดีเด่น การประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 9 วันที่ 30-31 มีนาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  โดยมีรายละเอียดดังนี้ รางวัลการนำเสนอผลงานประเภทบรรยายดีเด่น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *