Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / จดหมายตอบรับผลงานเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 9 (update:01/03/2560)

จดหมายตอบรับผลงานเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 9 (update:01/03/2560)

จดหมายตอบรับการเข้าร่วมประชุมวิชกาารระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 9

About research2017

Check Also

เปิดให้บริการรถรับ-ส่ง ผู้เข้าร่วมการประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 2560

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดให้บริการรถรับ-ส่งสำหรับผู้เข้าร่วมการประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 2560 ระหว่างวันที่ 23 มีนาคม 2560 ถึงวันที่ 1 เมษายน 2560 สามารถเข้ามาอ่านรายละเอียดได้ที่นี่

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *