Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / ค่าลงทะเบียน

ค่าลงทะเบียน

อัตราค่าลงทะเบียน

อัตราค่าลงทะเบียนนี้รวมเอกสารการประชุม ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 2 วัน

  • นักศึกษา                                                                                                        1,500 บาท / บทความ
  • อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย บุคคลทั่วไป                                               2,000 บาท / บทความ
  • ลงทะเบียนเข้าร่วมฟังการบรรยายโดยไม่เสนอผลงานชำระเงิน      1,500 บาท (ได้รับเอกสาร (Abstracts Book) อาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม)
  • ลงทะเบียนเข้าร่วมงานไม่รับเอกสารและไม่รับอาหาร ไม่มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน

 

About research2017

Check Also

เปิดให้บริการรถรับ-ส่ง ผู้เข้าร่วมการประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 2560

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดให้บริการรถรับ-ส่งสำหรับผู้เข้าร่วมการประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 2560 ระหว่างวันที่ 23 มีนาคม 2560 ถึงวันที่ 1 เมษายน 2560 สามารถเข้ามาอ่านรายละเอียดได้ที่นี่

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *